Zarząd
Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL"
- rok akademicki 2015/2016 -

 

Prezes - Emil Wojtaluk

Student I roku studiów magisterskich na Kierunku European Studies (Europeistyka w języku angielskim). Studia licencjackie na kierunku European Studies ukończył z wyróżnieniem w 2015 roku. Członek Koła Naukowego od grudnia 2014 roku, od początku swojego członkostwa pełnił funkcję Sekretarza, do października 2015.

Od października 2015 Prezes Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL". A od listopada 2013 roku pełni także funkcję Redaktora Naczelnego EUROpens BLOG - bloga studentów European Studies prowadzonego w języku angielskim.

 Od listopada 2013 wolontariusz w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. Odbywał staż w Sekcji Funduszy Strukturalnych KUL w 2014 roku.

Osiągnięcia:
- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014 oraz 2015/2016
- Nagroda Prorektora ds. Studenckich za zaangażowaną pracę na rzecz Wydziału (2014 oraz 2015)

Wiceprezes - Ernest Michałowski

Sekretarz - Izabela Czarnowska

Studentka V roku Prawa oraz I roku II stopnia Europeistyki. Studia licencjackie na kierunku Europeistyka ukończyła z wyróżnieniem w 2015 roku. W latach 2013-2015 Radna w Radzie Studentów KUL. Od października 2015 Sekretarz Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL", czlonek Insytutu Prawa oraz Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (przedstawiciel studentów).


Osiągnięcia:
- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku 2014/2015.
- Nagroda Prorektora ds. Studenckich za zaangażowaną pracę na rzecz Wydziału (2015 r.)

 

 

Skarbnik - Halina Wrona

Halina WronaStudentka III roku studiów licencjackich na kierunku Europeistyka oraz II roku studiów licencjackich, niestacjonarnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, na kierunku Ekonomia.

Członek Koła Naukowego Studentów Europeistyki od grudnia 2014, który pełni funkcję skarbnika od początku działalności do chwili obecnej.

 

Osiągnięcia:

- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016.

- Nagroda Prorektora ds. Studenckich za zaangażowaną pracę na rzecz Wydziału w 2015 roku.

 

 

Członek zarządu - Elżbieta Kozak

 

 

facebook_icon_jpg.png

Autor: Katarzyna Stachyra
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2016, godz. 19:10 - Emil Wojtaluk