Zarząd
Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL"
- rok akademicki 2016/2017 -

 

Prezes - Emil Wojtaluk

Student II roku studiów magisterskich na kierunku European Studies (Europeistyka w języku angielskim). Studia licencjackie na kierunku European Studies ukończył z wyróżnieniem w 2015 roku. Członek Koła Naukowego od 2014 roku, od początku swojego członkostwa pełnił funkcję Sekretarza.

Od października 2015 Prezes Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL", rok później wybrany na kolejną kadencję. Od 2013 roku pełni także funkcję Redaktora Naczelnego EUROpens BLOG - bloga studentów European Studies prowadzonego w języku angielskim.

 Od stycznia 2014 do czerwca 2015 wolontariusz w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa w projekcie "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III". Odbywał staż w Sekcji Funduszy Strukturalnych KUL w 2014 roku. Obecnie Asystent lidera merytorycznego oraz Opiekun w projekcie Otwarta Integracja, realizowanym przez KUL.

Osiągnięcia:
- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014, 2015/2016 oraz 2016/2017
- Nagroda Prorektora ds. Studenckich za zaangażowaną pracę na rzecz Wydziału (2014, 2015 oraz 2016)

- Pomysłodawca oraz współorganizator konkursu "European Public Speaking Competition 2016"

 

Wiceprezes - Konstancja Szkudlarek

 

Studentka IV roku Prawa oraz II roku European Studies. Od października 2015 roku aktywnie działa w Kole Naukowym Studentów Europeistyki EURO-KUL. Od stycznia 2016 roku pracuje w lubelskim Stowarzyszeniu Homo Faber w projekcie ANTYDYSKRYMINACJA. Wiceprezes Koła Naukowego Studentów Europeistyki  od października 2016 roku.

 

 

 

 

 

Sekretarz - Patrycja Żuławska

Studentka IV roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Należy do Koła Naukowego Studentów Europeistyki EURO-KUL, w którym od października 2016 roku piastuje funkcję Sekretarza. Od lat jest zaangażowana w wolontariat i pomoc innym ludziom - obecnie jest Koordynatorem Regionalnym Szlachetnej Paczki. Interesuje się nauką języków obcych - obecnie pochłonięta językiem hiszpańskim. W wolnych chwilach uczy się grać w szachy.

 

 

 

 

 

 

Skarbnik - Paulina Kotynia

 

Studentka II roku European Studies oraz I roku Prawa. Od 2016 roku wolontariuszka w projekcie KUL - Open Integration. Od października 2015 roku jest członkiem Koła Naukowego Studentów Europeistyki EURO-KUL. Interesuje się podróżowaniem oraz nauką języków obcych.

 

 

 

 

Członek zarządu - Marcin K. Bubicz

Student II roku I stopnia na kierunku European Studies. Członek Koła Naukowego od 2015 roku. Służbowo, asystent b. Ministra Skarbu Państwa, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Północny oraz b. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. W 2015 roku stażysta w Parlamencie Europejskim. W roku 2015/2016 nagrodzony stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Jeden ze współautorów publikacji pt. „Generalne Gubernatorstwo 1939–1945. Dokumenty archiwalne z okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie” (Ryki 2015).

 

 

 

 

facebook_icon_jpg.png

Autor: Katarzyna Stachyra
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017, godz. 22:15 - Emil Wojtaluk