Zarząd sekcji na rok akademicki 2014/2015

 

Koordynator Janina Modzelewska
Zastępca Beata Nowak
Skarbnik Paula Mierzwińska
Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2015, godz. 14:53 - Monika Mazurek