Działalność Sekcji Psychologii Osobowości w roku akademickim 2016/2017 jest zawieszona. Zapraszamy do uczęszczania na spotkania innych sekcji.

Autor: Piotr Kochański
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 21:57 - Magdalena Pietnoczko