Zarząd sekcji na rok akademicki 2016/2017

 

Koordynator Magdalena Lejman
Zastępca Paulina Litarowicz

 

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 12:44 - Magdalena Pietnoczko