RADA WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca

 

 

 Karolina Wach

e-mail: karolinawach7@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Pawłowska

 

 

 

 

Sekretarz

Karolina Gierczak

 

 

 

 

 

 

Skarbnik

Michał Kula

 

 

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 19:48 - Agata Węglińska