RADA WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

p.o. Przewodniczącej

 

 

 Karolina Wach

 

 

 

 

Sekretarz

 

Wiktoria Kostecka

 

 

 

Skarbnik

 

 

Agnieszka Pierchała

 

 

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 11:01 - Agata Węglińska