Zarząd sekcji na rok akademicki 2016/2017

 

Koordynator Magdalena Pietnoczko
Zastępca VACAT
Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 22:33 - Magdalena Pietnoczko