Zarząd sekcji na rok akademicki 2016/2017

 

Koordynator Magdalena Pietnoczko
Zastępca Marlena Panek
Sekretarz Anna Kowalczyk

 

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 22:59 - Magdalena Pietnoczko