Członkowie Zarządu

Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie KUL

W roku akademickim 2015/2016:

 

 

PREZES KNSPwB KUL
Alicja Kornicka 

 

WICEPREZES KNSPwB KUL

Karol Maryniowski

 

II WICEPREZES KNSPwB KUL

Joanna Cięszczyk 

 

SEKRETARZ KNSPwB KUL

Róża Panasiuk 

 

SKARBNIK KNSPwB KUL 

Kinga Tometczak

 

 

 

 

Autor: Marzena Dańko
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016, godz. 16:07 - Marzena Dańko