Zarząd sekcji na rok akademicki 2017/2018

 

Koordynator Małgorzata Broda
Zastępca Sylwia Pawlak
Sekretarz Dorota Olczak
Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2018, godz. 21:22 - Magdalena Szczedrońska