Zarząd sekcji na rok akademicki 2016/2017

 

Koordynator Iwona Gałek
Zastępca Sylwia Pawlak
Sekretarz Dorota Olczak
Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 23:08 - Magdalena Pietnoczko