Zawieszenie działalności w roku akademickim 2017/2018.
 
Koordynator: brak
Z-ca koordynatora: brak
Skarbnik: brak
Członek zarządu: brak
 

kurator ASPP: dr Agata Celińska-Miszczuk,
asystent w Katedrze Psychologii Ogólnej KUL

 

 

Autor: Michał Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 11:36 - Dominika Zarosińska