Koordynator: Dominika Ziółkowska
Z-ca koordynatora: Emila Kowalczyk
Skarbnik: Dominika Ziółkowska
Członek zarządu: Emila Kowalczyk
Autor: Michał Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 14:13 - Dominika Ziółkowska