Koordynator: Weronika Ziółkowska
Z-ca koordynatora: Michał Kowalczyk
Skarbnik: Dominika Ziółkowska
Członek zarządu: Emila Kowalczyk
Autor: Michał Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 14:06 - Dominika Ziółkowska