Rada Naczelna Towarzystwa Przyjaciół KUL

 • Ks. Infułat Grzegorz Kalwarczyk z Warszawy
 • Ks. Prałat dr Stanisław Pawlaczek z Wrocławia
 • Ks. Prałat dr hab. Stanisław Sojka z Tarnowa
 • Mgr inż. Atoni Poślednik z Bydgoszczy
 • Ks. Prof. dr hab. Stanisław Longosz (Lublin KUL)
 • Dr Czesław Ślusarczyk z Bielska Białej
 • Ks. Prałat Zygmunt Sędziak z Ełku

 

Zarząd Główny TP KUL

 

Prezes

 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • ks. prof. Stanisław Sojka
 • ks. prof. Janusz Lekan
 • ks. dr Marek Grygiel
 • ks. kan. Kazimierz Gacan
 • p. Piotr Waszak
 • p. Sylwester Czarnecki
 • p. Liliana Kycia

 

Komisja Rewizyjna

 • prof. Stanisław Kiczuk
 • ks. kan. Leszek Szuba
 • Agnieszka Zańko

 

Sąd Honorowy

 • p. Krystyna Serafin
 • Ks. dr Adam Siomak
 • p. Anna Brzezicka-Stępień

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015, godz. 10:05 - Liliana Kycia