Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii

 

dr Agata Błachnio

ds. nauki i współpracy z zagranicą

 

dr Andrzej Januszewski

ds. studenckich i dydaktycznych

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 17:33 - Agata Błachnio