Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

 

dr Andrzej Januszewski

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2014, godz. 12:00 - Agata Błachnio