Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii

 

dr hab. Agata Błachnio

ds. nauki i współpracy z zagranicą

 

dr Andrzej Januszewski

ds. studenckich i dydaktycznych

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017, godz. 09:05 - Agata Błachnio