Członkowie Zarządu

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

W roku akademickim 2016/2017:

 

 

PREZES KNSP KUL

Piotr Majak

 

 

WICEPREZES KNSP KUL

Karolina Lisek

 

 

SEKRETARZ

Marcin Banak

 

 

SKARBNIK

Katarzyna Kwiatkowska

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Milewski

 

 

 

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 17:23 - Piotr Majak