W czerwcu 2014 roku podczas Walnego Zebrania członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów "Nowoczesne Kształcenie" KUL w Stalowej Woli wybrali zarząd na kadencję roku akademickiego 2014/2015. W skład zarządu wchodzą:

 

PREZES: Karolina Kowalczuk

 

V-CE PREZES: Mateusz Paluch

 

SEKRETARZ: Sabina Zasadny

 

SKARBNIK: Sabina Żak

Autor: Karolina Kowalczuk
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 22:32 - Karolina Psonka