W październiku 2016 roku podczas Walnego Zebrania członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów "Nowoczesne Kształcenie" KUL w Stalowej Woli wybrali zarząd na kadencję roku akademickiego 2016/2017. W skład zarządu wchodzą:

Prezes - Karolina Psonka

                                   kontakt: karolina.psonka@interia.pl

V-ce Prezes - Alicja Sadowa

Sekretarz - Marta Pietrycha

Skarbnik - Beniamin Brzeski

Autor: Karolina Psonka
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, godz. 10:52 - Karolina Psonka