Prezes:                           Bartłomiej Gielniewski

Wiceprezes:                   Wioleta Walczyna

Sekretarz:                      Rafał Chrystyna

Skarbnik:                       Marta Krzyśpiak

Członek Zarządu:           Marcin Czerwiński

Autor: Wioleta Walczyna
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2012, godz. 09:18 - Wioleta Czerwińska