Prezes:                            Bartłomiej Gielniewski

Wiceprezes:                   Wioleta Walczyna

Sekretarz:                       Rafał Chrystyna

Skarbnik:                        Marta Krzyśpiak

Członek Zarządu:           Marcin Czerwiński

Autor: Wioleta Walczyna
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 11:26 - Anna Pytlak