Zarząd i członkowie Koła Starożytniczego Studentów KUL w roku akad. 2008/2009:

Zarząd Koła:

 

Aleksandra Krauze- przewodnicząca Koła

Bartłomiej Proc- wiceprzewodniczący Koła

Grażyna Łabęcka- sekretarz Koła

Arkadiusz Kołodziej- skarbnik Koła

 

Pozostali członkowie Koła:

 

Magdalena Bogusz

Eliza Cieszkowska

Magdalena Dziaczkowska

Jan Goleń

Łukasz Kozicki

Anna Kubicka

Dorota Marciniuk

Krzysztof Mogielnicki

Maciej Nowak

Ignacy Oboz

Paweł Pijas

Sylwia Wilczewska

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, godz. 15:59 - Aleksandra Krauze-Kołodziej