Przewodniczący
inż. Róża Tarkowska

(pedagogika IV rok)

 

Z-ca Przewodniczącego
Paweł Banduła
(prawo II rok)

 

Sekretarz

Maria Małek
(inżynieria środowiska II rok)

 

Skarbnik

Rafał Drozdowski

(ekonomia IV rok)

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Szajowski
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 18:50 - Róża Tarkowska