Poszczególni Przewodniczący Zarządu Uczenianego Samorządu Studentów KUL od roku 2000:

L.p.

Okres

Kadencja

Przewodniczący

1

2000/2001

?

?

2

2001/2002

?

?

3

2002/2003

1 rok

Szymon Milczanowski

4

2003/2004

1 rok

Konrad Świder

5

2004/2006

2 lata

Paweł Świderski

6

2006/2007

1 rok

Artur Panek

7

2007/2008

1 rok

Sylwester Bandrowski

8

2008/2009

1 rok

Tomasz Korulczyk

9

2009/2010

 

Lyubomyr Sherstyuk

 

Skład Zadządu Uczelnianego Samorządu Studentów w roku akademickim 2008/2009:

Skład Zadządu w roku akademickim 2008/2009

L.p.

Nazwa pełnionej funkcji

I semestr

II semestr

1

Przewodniczący

Tomasz Korulczyk

2

Wiceprzewodniczący

Małgorzata Kucaj

Lyubomyr Sherstyuk

4

Przewodniczący Działu Finansów

Andrzej Cudo

5

Przewodniczący Działu Animacji Kultury

Grzegorz Kociuba

6

Przewodniczący Działu Zadań Specjalnych

Marcin Kozdraś

7

Przewodniczący Działu Współpracy Międzynarodowej

Lyubomyr Sherstyuk

Igor Lisin

8

Przewodniczący Działu Sponsoringu i PR

Małgorzata Kucaj

-

9

Przewodniczący Działu Imprez Zewnętrznych

Mateusz Prucnal

-

10

Przewodniczący Działu Logistyki

Łukasz Wróblewski

-

11

Przewodniczący Działu HR

Aleksandra Motyka

-

12

Przewodniczący Działu Informatycznego

Damian Janowicz

-

13

Redaktor Naczelny „Coś nowego”

Marek Pankiewicz

-

14

Przewodniczący Działu Zewnętrznego

-

Mateusz Prucnal

15

Przewodniczący Działu Wewnętrznego

-

Marcin Józefko

16

Kontakt z mediami

-

Mateusz Kucza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Korulczyk
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2009, godz. 14:52 - Karol Radłowski