Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie jest wymagane: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
    a) matematyka,
    b) geografia lub historia.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:10 - Liliana Kycia