SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzenie dokumentacją i archiwistyka uzyska wiedzę i umiejętności obsługi aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ coraz więcej instytucji (zwłaszcza urzędów państwowych i samorządowych) w toku załatwiania spraw i obiegu dokumentacji posługuje się właśnie systemami elektronicznymi. Ponadto wśród efektów kształcenia znajdują się także umiejętności związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. We współczesnej rzeczywistości biurowej nieodzowna jest znajomość różnych aplikacji komputerowych przydatnych niemal w każdym miejscu pracy. Treści programu są zgodne z wymaganiami koniecznymi do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced [European Computer Driving Licence] w zakresie przetwarzania tekstów (Word), arkuszy kalkulacyjnych (Excel) i baz danych (Access), a także certyfikatu EPP e-Urzędnik [Endorsed Product Program e-Clerk]. Absolwent będzie mógł sprawdzić zdobytą wiedzę poprzez zewnętrzny egzamin certyfikujący. Certyfikaty te honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej.
Student w trakcie kształcenia zdobywa również podstawową wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, zarządzania instytucją oraz zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną wiedzę z zakresu finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2014, godz. 09:47 - Piotr Królikowski