Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Nauk Humanistycznych

od roku akademickiego 2014/15
 

 

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

 

Stara matura

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) język polski (20% wyniku końcowego),
b) historia (40% wyniku końcowego),
c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego),
d) informatyka (10% wyniku końcowego),
e) matematyka (10% wyniku końcowego).

 

 

Matura międzynarodowa

 

Autor: Anna Czernecka
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2014, godz. 10:57 - Magdalena Kargol