KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych
  • zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z zastosowaniem informatyki, rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi i informacjami
  • komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych

Zawody:

  • kierownik średniego szczebla
  • specjalista ds. analiz marketingowych
  • koordynator projektów
  • asystent kupca
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie zarządzania lub innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, pedagogika, prawo, socjologia, realizowanych w obszarze kształcenia nauk społecznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub realizowanych na podstawie standardów kształcenia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Autor: Anna Czernecka
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:18 - Magdalena Kargol