23 kwietnia br. w ramach Seminarium z cyklu Kognitywistyka i Antropologia porównawcza Prof. dr hab. Zenon Roskal (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL) wygłosi wykład pt. Zasada pełności bytu i poszukiwania pozaziemskiej inteligencji - Gmach Główny KUL, s. 224, godz. 16:00.

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

Zasada pełności bytu i poszukiwania pozaziemskiej inteligencji

(abstrakt)

 

W referacie podejmuję problem zastosowania jednej z metafizycznych zasad poznania przyrody – zasady pełności (pełni bytu) w projekcie monistycznej filozofii przyrody. Projekt ten ma na celu m.in. wykazanie, że w kosmosie życie rozumne jest czymś powszechnym.

 

Cel ten jest realizowany poprzez poszukiwania argumentów teoretycznych i empirycznych, które tezę o rozpowszechnieniu życia rozumnego w kosmosie mają uprawdopodobnić. Bezpośrednich argumentów empirycznych potwierdzających tę tezę nie ma, ale rozpowszechnione są argumenty teoretyczne i pośrednie argumenty empiryczne. Skupię się na pierwszym rodzaju argumentów, w których wykorzystuje się zasadę pełni bytu (principle of plenitude), resp. ciągłości bytu (continuity principle), ale przedstawię także niektóre pośrednie argumenty empiryczne wykorzystywane m.in. w programie SETI.

 

Zenon Eugeniusz Roskal - kierownik Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Magisterium z fizyki – Zmiana fizycznego obrazu świata w okresie rewolucji naukowej XVI i XVII wieku – 1984 – UMCS, doktorat z filozofii – praca Josepha Louisa Lagrange’a koncepcja mechaniki. Studium historyczno-metodologiczne, 1992 KUL, habilitacja z filozofii – praca Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Metodologiczne studium historyczno-przyrodnicze, 2002 KUL.

 

Zainteresowania naukowe w zakresie teorii i historii filozofii przyrody oraz  historii i filozofii nauki, zwłaszcza takie zagadnienia jak geneza nauki i granice poznania naukowego oraz problematyka monizmu rozpatrywana w aspekcie ontologicznym, epistemologicznym i metodologicznym. Problematyce tej została poświęcona monografia pt. Kosmos chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu. Lublin, Wydawnictwo KUL 2012.

 

 

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2014, godz. 22:25 - Andrzej Zykubek