Zasady dyplomowania na Uczelni  - zmiana z dnia 19.04.2018 r.

 

Instytut Biotechnologii

Zasady dyplomowania - aktualizacja z dn. 21.05.2018 r.

- Załącznik 1

- Załącznik 1a

- Załacznik 2 - aktualizacja dn. 21.05.2018 r.

- Załącznik 3 (pdf)

 

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 

Jak złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej na platformie e-kul - instrukcja dla studenta: https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?pageid=2136

 

 

Zarządzenie w sprawie zasad polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych

 

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych - intrukcja dla kierującego pracą: https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?pageid=2226

 

Recenzja

Recenzja musi mieć formę WYDRUKU KOMPUTEROWEGO PODPISANEGO WŁASNORĘCZNIE przez recenzującego pracę (wydruk dwustronny)

 

Druk recenzji pracy dyplomowej - 2018 r.

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018, godz. 14:13 - Iwona Wysk