Zasady dyplomowania na Uczelni

 

Instytut Biotechnologii

Zasady dyplomowania - aktualizacja (Uchwała Senatu KUL z dn. 28.01.2016 r.)

- Załącznik 1

- Załącznik 2 (pdf)

- Załącznik 3 (pdf)

 

 

Recenzja

Recenzja musi mieć formę WYDRUKU KOMPUTEROWEGO PODPISANEGO WŁASNORĘCZNIE przez recenzującego pracę (wydruk dwustronny)

 

Druk recenzji do pobrania (.doc)

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 12:44 - Iwona Wysk