Zasady dyplomowania na Uczelni

 

Instytut Biotechnologii

Zasady dyplomowania - aktualizacja (Uchwała Senatu KUL z dn. 28.01.2016 r.)

- Załącznik 1

- Załącznik nr 2 - aktualizacja WKJK 24.01.2017 r.

- Załącznik 3 (pdf)

 

Zasady edytorskie prac dyplomowych - WKJK 24.01.2017 r.

 

Informacje dla studentów skladających prace dyplomowe w roku akademickim 2016/2017

 

Recenzja

Recenzja musi mieć formę WYDRUKU KOMPUTEROWEGO PODPISANEGO WŁASNORĘCZNIE przez recenzującego pracę (wydruk dwustronny)

 

Druk recenzji do pobrania (.doc)

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017, godz. 15:02 - Iwona Wysk