Zasady dyplomowania w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

1. Uchwała Senatu KUL

2. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych

 

TEZY EGZAMINIACYJNE:

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA I STOPNIA)

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA II STOPNIA)

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, godz. 14:15 - Barbara Lendzion-Tokarska