Począwszy od egzaminacyjnej sesji letniej roku akademickiego 2012/2013, w IFR KUL obowiązywać będą przedstawione poniżej zasady dotyczące organizacji i przebiegu oraz wymagań programowych egzaminów pisemnych i ustnych z tzw. Praktycznej Nauki Języka (PNJ) – odpowiednio : francuskiego (wszyscy studenci) / włoskiego (zgodnie z wybranym profilem) / hiszpańskiego (zgodnie z wybranym profilem).

 

Regulamin egzaminów PNJ- F-W-H_2013.pdf

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 22:13 - Edyta Kociubińska