REGULAMIN kursu:

regulamin-kdpa.pdf

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Wszystkie zajęcia w ramach Kursu są prowadzone w języku angielskim (specjalistyczny prawniczy).

 

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach:
1) zajęcia prowadzone cyklicznie przez cały semestr (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie),
2) zajęcia prowadzone w trybie codziennym przez maksymalny okres 2 tygodni tzw. kursy intensywne – (harmonogram kursów intensywnych ustalany jest odrębnie).

wykazie zajęć została podana obsada personalna oraz liczba godzin poszczególnych zajęć.

 

Uczestnik Kursu samodzielnie dokonuje wyboru zajęć dydaktycznych zawartych w programie Kursu na dany rok, uwzględniając powyższy charakter zajęć. W celu zapisania się na poszczególne przedmioty należy udać się na pierwsze zajęcia (zgodnie z planem zajęć) i zapisać się na listę u osoby prowadzącej. Zasady uczestnictwa w zajęciach i kryteria przyznawania oceny ustala prowadzący i ogłasza je w dniu rozpoczęcia zajęć (informacje na ten temat są także często umieszczane na stronach internetowych poszczególnych wykładowców - www).


Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu lub zaliczenia z oceną, a następnie odpowiedniego wpisu na karcie okresowych osiągnięć uczestnika. Karty należy odbierać pod koniec każdego semestru w pok. C-314 (Centrum Studiów Podyplomowych). Po uzyskaniu wpisów z kursów cotygodniowych, kartę należy złożyć w pok. C-533 (Centrum Prawa Amerykańskiego) w celu uzupełnienia ocen z kursów intensywnych. Następnie karty są zatwierdzane przez Dziekana WPPKiA a oceny wpisywane do bazy danych prowadzonej przez Centrum Studiów Podyplomowych (pok.C-314).

 

W celu ukończenia kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego należy zdobyć zaliczenie z co najmniej 360 godzin zajęć dydaktycznych [od naboru 2013/2014 - 270 godzin] w maksymalnym okresie sześciu kolejnych semestrów.

Za zgodą Kierownika Kursu, można ukończyć Kurs w ciągu minimum dwóch kolejnych semestrów, po zaliczeniu wymaganej liczby godzin i uregulowaniu całej opłaty za Kurs. W takiej sytuacji należy złożyć stosowne podanie w terminie do 15 maja.

 

Opłata za kurs od roku akadem. 2014/2015 wynosi 2000 zł (4 raty płatne co semestr).

 

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres cenpram@kul.pl

 

 

Autor: PL
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015, godz. 10:37 - Paulina Liszka