Zasady udzielania pomocy studentom niesłyszącym w KUL

 1. Kształcenie odbywa się w języku polskim. Student powinien posługiwać się biegle językiem polskim w piśmie (czytać i pisać),

 2. Pomocy udziela się tylko tym studentom, którzy zwracają się z prośbą o pomoc i systematycznie uczestniczą w specjalnie zorganizowanych zajęciach,

 3. Środki stosowane w komunikowaniu się ze studentami niesłyszącymi są dostosowane do potrzeb studentów w następujący sposób:

  • na pierwszym i drugim roku uwzględniane są umiejętności wyniesione ze szkół niższego stopnia;

  • od roku trzeciego wymagana jest biegła znajomość języka polskiego;

  • język migowy jest wykorzystywany w tłumaczeniach (wyjaśnieniach) na zajęciach indywidualnych i konsultacjach; 
  • nie przewiduje się tłumaczenia na język migowy wykładów w czasie ich trwania (tłumaczenia symultanicznego), 
  • transliteracja jest możliwa w czasie trwania wykładów (na życzenie studentów), ale wykorzystywana jest przede wszystkim na zajęciach indywidualnych, w czasie konsultacji i dyskusji.

  

Laboratorium Badań nad Edukacją Niesłyszących

Ul. Droga Męczenników Majdanka 70, M3/131-132

 

 

Konsultacje pracowników Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących:

 

dr Aleksandra Borowicz - poniedziałek, godz. 14:05 - 15:05 sala M3/132

 

dr Renata Kołodziejczyk - piątek, godz. 14:45 - 15:45 sala M3/132

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2012, godz. 19:42 - Sylwia Bogusz