Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na Wydziale Biotechnologia i Nauk o Środowisku. Nadrzędnym celem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest wdrożenie przejrzystych i jednoznacznych mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, opartą na współczesnych osiągnięciach nauki oraz spełniającą wymagania rynku pracy.

 

Zasady Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

Załącznik 1 - Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik 2 - Ankieta oceny pracy dziekanatu

Załącznik 3 - Ankieta wymiany zagranicznej i krajowej Erasmus+, MOST

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, godz. 12:50 - Iwona Wysk