W ramach projektu "Otwarta Integracja" realizowane są szkolenia mające na celu wsparcie migrantów i wprowadzenie w społeczeństwo polskie.

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:

  • KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Bezpłatny 120 godzinny kurs realizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania i są dostosowane do poziomu wiedzy uczestnika. Kursy są uruchamiane na poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne. 

  • SZKOLENIA Z KOMPETENCJI POTRZEBNYCH NA RYNKU PRACY

Tematyka zajęć obejmuje: identyfikację potencjału zawodowego, autoprezentację i symulację rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), kreatywność i budowanie wizerunku, zarządzanie czasem. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

  • SZKOLENIA INTEGRACYJNO-KULTUROWE

Proponowane zajęcia w ramach szkolenia to: „Polskie know how”; „Historia Polski w pigułce”; „Niepodległość – dlaczego tak cenna ?”„Mozaika narodów i religii, czyli Polska wielu kultur”, „Lublin wielu kultur”, „Polska droga do demokracji”, „Polskie święta i tradycje”. W ramach tego działania studenci zostaną zabrani również na wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej, Kazimierza Dolnego i na Roztocze. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL.

 

 

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 11:36 - Marlena Struś