Bardzo proszę o podanie etymologii wyrażenia zawiązać (komuś) świat. Czy ma ona związek z motywami biblijnymi i rzucaniem ekskomuniki?

 

Zwrot wiązać sobie lub komuś świat, los, życie oznacza 'przeszkadzać w karierze, w osiągnięciach, uniemożliwiać sobie lub komuś lepsze ułożenie życia', np. 

 

Frazeologizm ten raczej nie ma korzeni biblijnych, choć na pewno ma kościelne. Nie wiąże się jednak z ekskomunikowaniem kogoś, tylko z udzielaniem sakramentu małżeństwa.

Istnieją dwa argumenty za takim pochodzeniem tego związku. Po pierwsze, widoczne jest nawiązanie do podobnych, funkcjonujących w polszczyźnie frazeologizmów: połączyć kogo węzłem małżeńskim ‘udzielić ślubu’ czy wiązać ręce stułą ‘o księdzu: dać ślub’. Po drugie, niektóre słowniki języka polskiego (np. Słownik języka polskiego W. Doroszewskiego oraz Uniwersalny słownik języka polskiego) podają dodatkową informację w definicji zwrotu, że chodzi o ograniczenie czyjejś swobody, wolności, zwykle przez małżeństwo.

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 13:19 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn