Pomoc uchodźcom

Studenci sekcji uchodźczej UPP KUL czynnie angażują się w pomoc osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, które przebywają w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Jedną z form pomocy jest  przeprowadzanie zbiórek zabawek i przyborów szkolnych, które następnie są przekazywane dzieciom uchodźców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w organizowane przez nas akcje.mikolaj_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z imprezy mikołajkowej zorganizowanej przez studentów UPP KUL (2006).

mikolaj_2_400

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2012, godz. 14:25 - Marta Ordon