Uprzejmie proszę o informację, czy język polski notuje słowo "zbledła" (= pobladła, blada). Czy można by zastosować taką formę z tekście nieco archaizowanym? Pracuję nad tłumaczeniem pewnego wiersza na język polski (jestem tłumaczem) i taka forma (zbledła) pasowałaby do zachowania rymu. Na różnych stronach internetowych znalazłem zdania z tym słowem (zbledła).

Zblednąć to forma dokonana od czasownika blednąć. Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja (1996) podaje informację, że jest to wariant fonetyczny wyrazu zbladnąć.

blednąć || bladnąć

zblednąć ||zbladnąć

W odniesieniu do 'osoby, która traci rumieniec, staje się blada' stosuje się odpowiednio odmienioną formę od zbladnąć np. zbladłem, zbladła, zbladł. Natomiast formy zbledła , zblednął są już dziś rzadko spotykane i używane. Nie zmienia to faktu, że są one poprawne. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego (2004) to potwierdza, wykluczając jedynie stosowanie formy zblednęła oraz zbladnęła.

W związku z tym bez obaw proszę zastosować słowo zbledła w opracowywanym tekście.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:14 - Natalia Sosnowska