Zdobądź zawód przyszłości!

(nie każdy musi być inżynierem!)

 ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

 Nowy interdyscyplinarny kierunek w ofercie edukacyjnej

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

od roku akademickiego 2015/16

 Kierunek prowadzony jest przez Instytut Historii we współpracy z Instytutem Leksykografii

Zobacz prezentację kierunku (pdf)

 

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie

Instytutu Historii

lub pisząc na adres

tonowi@kul.pl

 

Studia obejmują moduły programowe:

  • Technologie komputerowe w pracy kancelaryjno-archiwalnej
  • Archiwistyka i archiwoznawstwo
  • Zarządzanie i administrowanie instytucjami
  • Edytorstwo historyczne

 

W ramach studiów organizowane są praktyki i staże zawodowe w jednostkach administracji publicznej, instytucjach prywatnych, wydawnictwach i fundacjach

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

SYLWETKA ABSOLWENTA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

 

 

plakat do pobrania

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, godz. 13:48 - Piotr Królikowski