KIEROWNIK KATEDRY:

 

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

(janszymczyk@kul.lublin.pl)

konsultacje: wtorek, godz. 12.30-14.00, C-349

 

PRACOWNICY:

 

dr Janina M. Zabielska (adiunkt)

(jmzabielska@kul.lublin.pl)

konsultacje: środa, godz. godz. 8.15 - 9.00, C-349

                                                     piątek, godz. 10.15 - 11:00, C-349

 

ks. mgr Marek Pabich (asystent)

(marpabich@vp.pl)

konsultacje: poniedziałek, godz. 16.30-18.00, C-349

 

 

  

W poprzednich latach zajęcia prowadzili:

dr Joanna Kubińska

dr Anna Trojszczak (Langer)

dr Jan Gałkowski

dr Krzysztof Piróg

dr Monika Dobrogowska

mgr Justyna Góźdź

mgr Sebastian Gralec

mgr Grzegorz Wróblewski

mgr Filip Pruszkowski

mgr Dominika Grosman

mgr Ewa Pachowska-Kurzepa

ks. mgr Tomasz Jarzynka

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2017, godz. 13:00 - Marek Pabich