Koordynator - Dr Tomasz Sieniow

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie jednolitych zasad ewaluacji zajęć dydaktycznych;
  • opracowanie jednolitych zasad przydzielania punktów ECTS.
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 20:30 - Piotr Pokorny