Koordynator - Dr hab. Piotr Zakrzewski

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie Księgi Dobrych Praktyk Dydaktycznych;
  • opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dydaktycznych dla młodszych nauczycieli akademickich Wydziału;
  • opracowanie i wdrożenie koncepcji kształcenia z zakresu dydaktyki na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale.
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012, godz. 01:39 - Piotr Pokorny