Zespół ds. rankingów podlega Prorektorowi ds. nauki i rozwoju i współpracuje z Rzecznikiem Prasowym KUL.

 

 

Zadania Zespołu:

  • przygotowanie dokumentacji i sporządzanie rankingów zleconych przez instytucje zewnętrzne,
  • opracowanie rankingów wewnętrznych,
  • bieżąca analiza wyników KUL w rankingach i opracowywanie strategii dotyczących poprawy pozycji Uniwersytetu w rankingach.

 

 

Skład Zespołu:

  • dr Monika Wilczek, Dział Toku Studiów, Sekcja Obsługi Studentów Cudzoziemców - Przewodniczący Zespołu
  • mgr Tomasz Kostecki, Dział Współpracy z Zagranicą, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
  • mgr Dorota Mazurek, Dział Organizacyjno-Prawny
  • mgr inż. Ewa Kula, Dział Promocji i Kontaktów Społecznych
  • mgr Monika Malinowska-Panasiuk, Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych
  • mgr Radosław Krajewski, Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, Sekcja Funduszy Strukturalnych

 

 

Zarządzenie powołujące Zespół ds. rankingów

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2015, godz. 10:26 - Ewa Kula