Koordynator - Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • opracowanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale;
  • opracowanie pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale.
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 20:29 - Piotr Pokorny