• dr Krzysztof Modras OP (redaktor naczelny)
  • dr hab. Wanda Bajor (zastępca redaktora naczelnego i redaktor ds. międzynarodowych)
  • dr Małgorzata Gruchoła (sekretarz redakcji i redaktor ds. recenzji)
  • dr Wojciech Daszkiewicz - (redaktor tematyczny) - teoria kultury
  • dr Anna Kawalec - (redaktor tematyczny) - teoria sztuki
  • dr hab. Robert Ptaszek - (redaktor tematyczny) - teoria religii
  • ks. dr Piotr Pasterczyk - (redaktor tematyczny) - antropologia kultury
  • Stanisław Sarek - (redaktor językowy)
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016, godz. 16:24 - Krzysztof Modras