ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

redaktor naczelny

 

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

zastępca redaktora naczelnego i redaktor ds. międzynarodowych

 

mgr Dorota Cichoń

sekretarz redakcji i redaktor ds. recenzji

 

prof. dr hab. Liliia Morska

redaktor tematyczny

 

dr hab. Jadwiga Daszykowska

redaktor tematyczny

 

dr Anna Witkowska-Paleń

redaktor tematyczny

 

dr Mirosław Rewera

redaktor tematyczny

 

dr Łukasz Szwejka

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

redaktor tematyczny

 

dr Marek Ziemba

redaktor tematyczny i statystyczny

 

dr Anna Abram

University of London (Wielka Brytania)

redaktor językowy anglojęzyczny

 

prof. dr Adrian Reimers

University of Notre Dame (Stany Zjednoczone)

redaktor tematyczny

 

dr David W. Lutz

Holy Cross College at Notre Dame (Stany Zjednoczone)

redaktor językowy anglojęzyczny

 

prof. dr Erik Aasland

Fuller School of Intercultural Studies (Stany Zjednoczone)

redaktor tematyczny

 

prof. dr Stephen Mutch

Macquarie University, Sydney (Australia)

redaktor tematyczny

 

mgr Katarzyna Warzocha

redaktor językowy polskojęzyczny

 

mgr Rafał Podleśny

redaktor techniczny

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 22:20 - Mirosław Rewera