Marian Babiński (TP KUL)

Lucyna Cynarzewska-Wlaźlik (TP KUL)

Karolina Ćwir (TP KUL)

Maciej Dudek (TP KUL)

Katarzyna Geryn-Adamowicz

Edward Gigilewicz (redaktor naczelny)

Piotr Królikowski

Katarzyna Płonkowska

Marta Diana Rozwadowska

Autor: Edward Gigilewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017, godz. 09:43 - Piotr Królikowski