Anna Tarnowska-Waszak
Dyrektor

 
Sekretariat 
Katarzyna Boguta
Anna Dutkowska
Maria Matysiewicz (urlop wychowawczy)
Katarzyna Stępniak
Agata Węglińska

 

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. +48 81 445 4290   fax +48 81 445 4289
sekretariat czynny w godz. 10.00-15.00
gmach główny KUL, pok. 109A (I p.)

www.open.kul.pl

uo@kul.pl; otwarty@kul.pl