Zespół ds. Promocji Instytutu Psychologii KUL

 

Skład zespołu: Oleg Gorbaniuk, Paweł Fortuna, Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Martyna Płudowska, Andrzej Cudo, Małgorzata Tatala, Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Grzegorz Krzyszycha, Tomasz Misiuro, Dorota Filipiuk, Katarzyna Szymona.

Kontakt: Oleg Gorbaniuk

 

Zespoł do spraw jakości kształcenia

Skład zespołu: Elżbieta Talik – kierownik, Bernarda Bereza, Agata Celińska-Miszczuk, Hanna Elżanowska, Agnieszka Fudali-Czyż, Maria Gałkowska-Jakubik, Anna Gamrowska, Michał Janson, Andrzej Januszewski, Elżbieta Januszewska, Katarzyna Mariańczyk, Lyubomir Sherstyuk, Iwona Ulfik-Jaworska

 

Zespół ds. rozwoju naukowego

Wacław Bąk – koordynator, Paweł Stróżak, Rafał Bartczuk, Oleg Gorbaniuk, Tomasz Jankowski, Magdalena Szubielska, Małgorzata Puchalska-Wasyl, Bogusława Lachowska, Michał Wiechetek, Bibianna Bałaj, Lyubomyr Sherstyuk, Wiktor Razmus, Marcin Korulczyk, Tomasz Korulczyk

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2013, godz. 23:20 - Agata Błachnio