Zespoły robocze powołane na Radzie Instytutu Pedagogiki w dniu 17.09.2012 r.

a) Zespół ds. opracowania założeń metodologicznych prac

- prof. dr hab. Roman  Pelczar

- dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

- dr Barbara Wolny

- dr Justyna Truskolska

- dr Justyna Maciaszek

- dr Beata Janeczko

b) Zespół ds. promocji Instytutu

- ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

- prof. dr hab. Liliya Morska

- dr Ewa Sęk

- dr Marzena Banaczyk

- dr Paweł Witek

- mgr Justyna Przybyło-Szlachta

- dr Robert Paruzel

- mgr Rafał Podleśny

c) Zespół ds. recenzowania i kwalifikacji artykułów i materiałów opracowywanych dla  studentów w ramach biblioteki cyfrowej

- ks. prof. dr hab. Jan Zimny

- dr Anna Różyło

d) Zespół ds. przygotowania zagadnień do obrony prac dyplomowych

- dr Barbara Wolny

- dr Justyna Kula-Lic

- dr Magdalena Łuka        

- dr hab. Piotr Nowakowski

- dr Mirosław Rewera

- dr Bogdan Więckiewicz

e) Zespół ds. projektów i programów badawczych

- prof. dr hab. Liliya Morska

- dr hab. Jadwiga Daszykowska

- dr Justyna Truskolaska

- dr hab. Piotr Nowakowski

- dr Mirosław Rewera

- dr Bogdan Więckiewicz

f) Zespół ds. analizy i weryfikacji tematów prac

- prof. dr hab. Roman Pelczar

- prof. dr hab. Liliya Morska

- dr hab. Danuta Grzesiak - Witek

- dr Magdalena Ruszel

- ks. dr Bogdan Krempa

- prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy

- dr Anna Witkowska-Paleń

 

gZespół d/s analizy i zatwierdzania tematów konferencji organizowanych przez Instytut

- dr Magdalena Łuka

- dr Anna Różyło

- ks. dr Jerzy Zamorski

- ks. dr Jerzy Dąbek

- dr Justyna Maciaszek

- dr Beata Janeczko

h) Zespół d/s przydziału zajęć

- ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

- dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

- dr Barbara Wolny

- dr hab. Jadwiga Daszykowska

- prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy

- dr Anna Witkowska-Paleń

i) Zespół d/s weryfikacji i zatwierdzania sylabusów oraz kart przedmiotów

- ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

- dr hab. Jadwiga Daszykowska

- dr hab. Piotr Nowakowski

- dr Paweł Witek

- mgr Justyna Przybyło-Szlachta

- dr hab. Marek Klimek

j) Zespół d/s opracowania programów studiów (zmiany w programach i planach studiów, przydział punktów ECTS)

- ks. dr Jerzy Dąbek

- dr Anna Różyło

- dr Justyna Truskolaska

- dr Magdalena Łuka

- dr Justyna Kula-Lic

- dr Dorota Kołodziej

- dr Jan T. Mróz

 

k) Zespół ds. jakości

 

- dr Barbara Wolny

- prof. dr ha. Roman Pelczar

- dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

- ks. dr Jerzy Dąbek

- dr Dorota Kołodziej

- dr Jan T. Mróz

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2014, godz. 22:23 - Rafał Podleśny