Zgodnie z paragrafem 14 punkt 8 regulaminu organizacyjnego Instytutu Pedagogiki KUL, dyrektor IP z dniem 22 stycznia 2018 roku podjął decyzję o reorganizacji istniejących już doraźnych zespołów roboczych w ramach Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli w następującym kształcie organizacyjnym i osobowym:

 

Zespół ds. dokumentacji w IP

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (koordynator)

dr Barbara Wolny

mgr Marzena Wilkosz

 

Zespół ds. gromadzenia dokumentacji dydaktycznej nauczycieli

dr Anna Witkowska-Paleń (koordynator)

dr Magdalena Ruszel

dr Magdalena Łuka

dr Justyna Maciaszek

 

Zespół ds. weryfikacji efektów kształcenia

dr hab. Jadwiga Daszykowska (koordynator)

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

Kinga Chuda (studentka)

 

Zespół ds. gromadzenia dorobku naukowego pracowników

dr Beata Janeczko (koordynator)

dr Bogdan Więckiewicz

 

Zespół ds. monitorowania losów absolwentów

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (koordynator)

dr Paweł Witek

dr Mirosław Rewera

dr Jerzy Dąbek

 

Zespół ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

dr hab. Marek Klimek (koordynator)

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr Anna Różyło

dr Justyna Maciaszek

dr Ewa Sęk

 

Zespołu ds. monitorowania strony internetowej IP

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL (koordynator)

mgr Rafał Podleśny

dr Beata Janeczko

 

Zespół ds. procedury dyplomowania

dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL (koordynator)

prof. dr hab. Jan Zimny

prof. dr hab. Roman Pelczar

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr hab. Marek Klimek

 

Zespół ds. umiędzynarodowienia procesu kształcenia i współpracy międzynarodowej

dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL (koordynator)

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

prof. dr hab. Tamara Hovorun

 

Zespół ds. współpracy ze studentami w zakresie prowadzenia badań naukowych

dr Mirosław Rewera (koordynator)

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr Bogdan Więckiewicz

Kinga Chuda (studentka)

 

Zespół poradnictwa, pomocy i wsparcia studentów

dr Justyna Maciaszek (koordynator)

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr Paweł Witek

dr Magdalena Łuka

 

Sekretarz (w ramach realizacji strategii rozwoju IP)

mgr Marzena Wilkosz

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 14:23 - Małgorzata Wolak