Zespół ds. Promocji Instytutu Psychologii KUL

 

Skład zespołu: Oleg Gorbaniuk, Paweł Fortuna, Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Martyna Płudowska, Andrzej Cudo, Małgorzata Tatala, Katarzyna Szymona- Pałkowska.

Kontakt: Oleg Gorbaniuk

 

Zespół do spraw jakości kształcenia

Skład zespołu: Andrzej Januszewski – kierownik, Bernarda Bereza, Agata Celińska-Miszczuk, Hanna Elżanowska, Agnieszka Fudali-Czyż, Maria Gałkowska-Bachanek, Elżbieta Talik, Elżbieta Januszewska, Katarzyna Mariańczyk, Iwona Ulfik-Jaworska

 

Zespół ds. rozwoju naukowego

Wacław Bąk – koordynator, Paweł Stróżak, Rafał Bartczuk, Oleg Gorbaniuk, Tomasz Jankowski, Magdalena Szubielska, Małgorzata Puchalska-Wasyl, Bogusława Lachowska, Michał Wiechetek,  Wiktor Razmus, Tomasz Korulczyk

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2017, godz. 12:15 - Małgorzata Bąk