Informujemy, iż aktualnie przyjmowane są artykuły do Zeszytów Nauk o Rodzinie 2017.

Termin przesyłania artykułów mija z końcem grudnia 2016 roku.

Artykuły należy przesyłać na adres email:kzielinska1@wp.pl oraz w wersji papierowej pocztą tradycyjną wraz z wypełnionym formularzem "Zgłoszenie artykułu do redakcji czasopisma Zeszyty Nauk o Rodzinie" (do pobrania w zakładce "Informacja dla Autorów") na adres:

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

al. Racławickie 14

20-950 Lublin

z dopiskiem "zgłoszenie artykułu do Zeszytu Nauki o Rodzinie".

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 11:36 - Bernadeta Lelonek-Kuleta