Wybory uzupełniające do Parlamentu Studentów KUL

 

Zgłoszenia kandydatów będę przyjmowane od 23. do 29. października w godzinach 12.00-14.00

w następujących miejscach :

 

Wydział Humanistyczny – CN- 109

Wydział Filozofii - CN-232

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – C-521

Wydział Nauk Społecznych - CN-232

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – CN-232

 

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście.

 

W sytuacjach gdy Kandydat w wyżej wymienionych terminach nie może oddać zgłoszenia proszę o kontakt: karolina_bobusia@vp.pl, 607-507-621

 

 

Karolina Bobusia

Przewodnicząca Komisji Wyborczej PS KUL

 

Autor: Jacek Piotrowski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 19:13 - Paweł Fil