Jak się zgłosić?
Osoby pragnące wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej wiadomości, a następnie o wysłanie go na adres e-mail osoby kontaktowej.

 

Opłata konferencyjna
Do 15 maja 2014 r.: 199 zł brutto.
Po 15 maja 2014 r.: 299 zł brutto.

 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli
Nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy
Numer konta: 67 94300006 0034 4016 2000 0001
Tytuł przelewu: „Konferencja Styl i jakość życia” + imię i nazwisko uczestnika.

 

Uwaga! Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

 

Uiszczenie powyższej kwoty uprawnia do bonifikaty za udział w siostrzanej konferencji, mającej miejsce dzień później w Sandomierzu, a o której mowa jest w osobnym komunikacie. Opłata za dodatkowy udział wynosi wówczas jedyne 99 zł brutto, o ile zostanie dokonana do 15 maja 2014 r. Po tej granicznej dacie wyniesie ona 199 zł brutto. Proszę zwrócić uwagę, że siostrzana konferencja organizowana jest przez inny podmiot, stąd inne są wskazówki do wpłaty na konto bankowe.

 

Zaświadczenia uczestnictwa
Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia uczestnictwa.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, godz. 04:29 - Mirosław Rewera