Szanowni Państwo,

bezpłatnie publikujemy oferty pracy stałej i dorywczej, praktyk, staży. Tekst w pliku doc oraz grafikę (jpg), które chcieliby Państwo opublikować prosimy przesłać na adres kariera@kul.pl. Oferty zostaną zamieszczone na stronie www w zakładce Oferty pracy i praktyk oraz przesłane drogą elektroniczną w formie newslettera do ponad 7000 adresatów. Na Państwa życzenie publikujemy ofertę na profilu biura na Facebooku www.facebook.com/kulbiurokarier.

 

Uprzejmie prosimy o podanie w ofercie pełnej nazwy firmy, adresu, adresu poczty elektronicznej z domeną firmową oraz daty ważności ogłoszenia. W przypadku braku informacji o terminie ważności ogłoszenia, oferta zostanie usunięta po miesiącu od daty jej zamieszczenia.

 

W przypadku nie podania ww. danych zastrzegamy sobie prawo nie publikowania ogłoszenia.

Biuro Karier KUL zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert pracy nie odpowiadających profilowi kształcenia na uczelni lub pochodzących z trudnego do weryfikacji źródła.

 

Korzystanie z usług Biura Karier KUL jest nieodpłatne. W zamian za to uprzejmie prosimy o informację zwrotną o zatrudnieniu za naszym pośrednictwem, w celu monitorowania efektów pracy biura oraz ustawicznego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych przez nas usług. Równocześnie pragniemy zapewnić, że przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych biura oraz do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych.


Standardowy układ oferty publikowany na naszej stronie:

  • Krótka informacja o firmie
  • Informacja o poszukiwaniu kandydatów na konkretne stanowisko;
  • Określenie obowiązków (zadań);
  • Określenie wymagań – jakie umiejętności i kwalifikacje powinien posiadać kandydat;
  • Oferta firmy, korzyści dla potencjalnego pracownik;
  • Jakie kolejne kroki powinien podjąć kandydat: podanie terminu, adresu firmy i prośba o wysłanie aplikacji itp. Uwaga! Prosimy o podanie adresu poczty internetowej z domeną firmową.
  • Przypomnienie o zawarciu w aplikacji sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101., poz. 926. ze zmianami) ”.

DODATKOWE WSPARCIE PROCESU REKRUTACJI po ustaleniu z pracownikiem Biura Karier KUL:

  • Selekcja CV
  • Przeprowadzenie rozmów z kandydatami
  • Przekazanie wyselekcjonowanych CV kandydatów

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017, godz. 14:13 - Marta Szymańska-Jarosz